Kalite & Çevre Politikamız

   Kalite Politikamız:

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • İlk defasında ve her defasında hatasız çalışmak.
 • Bizden sonra geleni müşteri olarak görmek.
 • Tüm çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirme faaliyetleri yapmak.
 • Sistem şartlarını yerine getirmek.
 • Tedarikçileri stratejik ortak olarak görmek.
 • Çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek.
 • Paydaşlarımız için güvenilir bir kurum olmak.
 • Anlaşılır, ulaşılır, hızlı ve dürüst iletişim sağlamak.
 • Gelişimleri takip eden yenilikçi anlayışa sahip olmak.
 • Temiz, tertipli, düzenli ve disiplinli olmak.
 • Filtre sektörü ile ilgili tüm yasal şartları sağlamayı taahhüt eder.

l

    Çevre & İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Politikası:

 • AGM otomotiv olarak, filtre sektörü ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları, bölgesel mevzuatlara uygun faaliyet sürdürmeyi taahhüt eder.
 • Süreçlerimizde kaynak tüketimi ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tehlike ve risklerini azaltacak optimizasyonu sağlamayı taahhüt eder.
 • Katı, sıvı ve tehlikeli atıklar ile hava emisyon kontrolünü yaparak çevre ile iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) olan etkilerini azaltarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.
 • İnsan emniyetini sağlayarak meslek hastalıkları ve iş kazalarını ortadan kaldıran faaliyetleri yerine getirmeyi taahhüt eder.
 • Çalışanların çevre ile iş güvenliği bilincini ve duyarlılığını sağlayarak danışma ve katılımını sağlamayı taahhüt eder.